BUG
Gmina Siemiatycze
Gmina Siemiatycze jest jedną z 7 gmin powiatu siemiatyckiego. Położona w południowej części województwa. Jej powierzchnia wynosi 227 km2. Na koniec 2009 roku Gminę zamieszkiwało 6,3 tys. Osób, co stanowi ponad 13% ludności powiatu i 0,5% ludności województwa. Daje to średni wskaźnik zaludnienia. Gmina ma charakter rolniczy, o czym świadczy struktura użytkowania terenu z dominującym udziałem użytków rolnych.  Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych stanowią ponad 14% powierzchni. W Gminie funkcjonuje około 2 tys. gospodarstw rolnych o średniej wielkości  10.4 ha. Kompleksy leśne zajmują 22% powierzchni gminy.  78% osób korzysta  z wodociągu,  13%  z kanalizacji oraz 1% gazu.

 

Malownicze doliny rzeczne z przeuroczą doliną Bugu-rzeki o naturalnym korycie z wieloma skarpami, mieliznami, wyspami oraz wyjątkowymi starorzeczami z dopływami rzek Kamianka, Szysia i Moszczona. Funkcjonują  szlaki rowerowe, piesze i szlak wodny  z infrastrukturą nadbrzeżną.