BUG

Piękno
Polski
Wschodniej

Tutaj
usłyszysz
ciszę

NADBUŻAŃSKIE
KLIMATY